DOKUMENTACJA DO MAKIET

DOKUMENTACJA DO MAKIET
 1. Skrzyżowanie sygnalizacja  Pobierz
 2. Parking (szlaban-silnik krokowy)  Pobierz
 3. Inteligentny pokój
  1. Instrukcja do makiety Pobierz
  2. Przykładowe zdania do realizacji  Pobierz
 4. 4-piętrowa winda
  1. Instrukcja do makiety Pobierz
  2. Konfiguracja (*.mvp) Pobierz
  3. Konfiguracja (*.PDF) Pobierz
  4. Opis sterowania silnikami Pobierz
 5. Gra Mózg
  1. Instrukcja do makiety  Pobierz
  2. Schemat demultipleksera  Pobierz
 6. Zegar 7-segmentowy  Pobierz
 7. Refleks  Pobierz
 8. Skrzyżowanie z torami tramwajowymi  Pobierz
 9. Kolejowa górka rozrządowa  Pobierz
DOKUMENTACJA STOSOWANYCH WTYCZEK DO MAKIET
 1. Wzór wtyczki przyłączeniowej do PLC 62-pin + opis podłączenia PLC Pobierz
 2. Wzór wtyczki przyłączeniowej do PLC 25-pin Pobierz
 3. Opis złącza 25in gra Mózg Pobierz
 4. Opis złącza 62pin zegara 7-SEG Pobierz
 5. Opis wtyczki 2×44 WE/WY Pobierz
 6. Opis przejściówki 2×44 na 62 Pobierz